Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat nr 126/18
Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora
Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
(ZIOTP) informuje o zamiarze zaproszenia do przetargu na
zaprojektowanie i wybudowanie składu MPS w Puszczy Mariańskiej.
20.12.2018 więcej
Komunikat nr 125/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na
przedsięwzięcie: ‘Provision of Information Exchange Gateway
Between NATO Secret and Mission Secret (IEG-C)’
19.12.2018 więcej
Komunikat nr 124/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację
o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na dostarczeniu „Ablution and Water Treatment
System for NRF HQ” ( wyposażenie mobilnego obozu)
19.12.2018 więcej
Komunikat nr 123/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację
o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na dostarczeniu „Power Generation System for NRF
HQ” (wyposażenie mobilnego obozu).
18.12.2018 więcej
Komunikat nr 122/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację
o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na dostarczeniu „Office and Accommodation
Furniturefor NRF HQ” (wyposażenie mobilnego obozu).
18.12.2018 więcej
Komunikat Nr 121/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację
o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na dostarczeniu „ Deployable Kitchen and Dining
Facilities for NRF HQ” ( wyposażenie mobilnego obozu).
15.12.2018 więcej
Komunikat Nr 120/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację
o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na dostarczeniu „Office and Accommodation
Facilities for NRF HQ” (wyposażenie mobilnego obozu).
14.12.2018 więcej
Komunikat Nr 119/18
Kwatera NATO w Kosowie przedstawiła informację o zamiarze
ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na technicznym rozpoznaniu i nadzorze w HQ KFOR
Camp Film City, położonego w Pristina, Kosovo.
14.12.2018 więcej
Komunikat nr 118/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację
o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia
polegającego na dostarczeniu „ Passive Force Protection
Material for NRF HQ” (mobilny obóz)
13.12.2018 więcej
Komunikat Nr 117/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła
zaproszenie do przetargu na dostawę okablowania pasywnego do
budynku Agencji NCIA w Hadze, Holandia.
29.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się